image Një personi në Novobërdë i vidhet lopa dhe viçi nga stalla - Sinjali

Një personi në Novobërdë i vidhet lopa dhe viçi nga stalla