image Thellohet deficiti tregtar, arrin në 1.17 miliard euro

Prodhime Vendore

Thellohet deficiti tregtar, arrin në 1.17 miliard euro

news image

Bazuar në të dhënat zyrtare të publikuara nga ASK, bilanci tregtar i mallrave në Kosovë në tre mujorin e dytë të këtij viti rezultoi të kishte deficit tregtar prej 1.17 miliard euro, që korrespondon me një rritje vjetore prej 22.6 për qind.

“Arsyeja kryesore e rritjes së deficit tregtar ndërlidhet me rritjen e theksuar të importit të mallrave.”, thuhet në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës.

Ndërsa eksporti mbetet dukshëm më i ultë kundër importit. Eksporti i mallrave në Kosovë gjatë TM2 të këtij viti ishte rreth 231 milionë euro, ndërsa importi arriti vlerën prej 1.39 miliard euro. Eksporti i mallrave arrin të mbulojë 16.6 për qind të mallrave të importuara apo 1 me 6 proporcionin e bilancit tregtar.

Përderisa deficiti në llogarinë rrjedhëse përbën një problem strukturor në ekonominë e vendit, rritja e vazhdueshme e importit të mallrave konsumuese dhe të ndërmjetme sinjalizon për rritjen e ndjeshmërisë së ekonomisë së vendit ndaj dinamikave të ardhshme në tregjet ndërkombëtare. Eksporti i mallrave në TM2 2022 shënoi rritje vjetore prej 20.76 për qind, rritje që kryesisht i atribuohet rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare dhe në shkallë më të ulët rritjes së sasisë së eksportuar.

Çka eksportoj Kosova për 6 muaj sipas BQK-së

Kosova ka vazhduar të eksportoj kryesisht metale bazë dhe artikuj prej tyre, në vendet e BE-së u eksportuan kryesisht materiale prej plastike, produkte minerale, dhe artikuj nga metalet bazë. Ndërsa, rritja e eksporteve drejt tregut amerikan kryesisht konsiston në dyshekë. Dinamikat inflacioniste janë reflektuar në tregtinë e jashtme të Kosovës kryesisht përmes rritjes së vlerës së eksporteve në kategoritë si artikujt e plastikës, produktet minerale, dhe artikujt ushqimor.  

“Rritja e importit që karakterizoi ekonominë e Kosovës gjatë vitit 2022 përgjithësisht dhe gjatë TM2 2022 kryesisht i atribuohet dinamikave të çmimeve, përderisa vlerësimet sugjerojnë për ngadalësim të kërkesës së përgjithshme në vend. Vlera e importeve në vend arriti në 1.39 miliard euro në TM2 2022, dhe sugjeron për një rritje prej 22.3 për qind.

Përderisa struktura e partnerëve tregtar dhe kategorive kryesore të importit mbeti e pandryshuar, Kosova kryesisht importoi produkte minerale dhe metale nga vendet e rajonit, ndërsa artikuj ushqimor dhe metale nga vendet e BE-së. Deri sa nga vendet si Kina, kryesisht u importuan makineri, pajisje elektrike, dhe artikuj prej plastike. Ndërkohë që çmimet kryesisht kanë ndikuar importet e mallrave për konsum dhe mallrat e ndërmjetme si pasojë e rritjes së çmimeve që ndërlidhen kryesisht nga kategoria e ushqimit dhe energjisë, vendet nga janë importuar këto kategori kanë mbetur të pandryshuara.”, thuhet në raportin e BQK-së.

/GazetaSinjali/