image Caktohet muaji kur do të hapet sistemi për viza pune në Itali, mund të aplikojnë edhe qytetarët nga Kosova

Evropë

Caktohet muaji kur do të hapet sistemi për viza pune në Itali, mund të aplikojnë edhe qytetarët nga Kosova

news image

Qeveria italiane ka përcaktuar kuotat e punëtorëve të huaj që mund të hyjnë në Itali për të punuar. Dekreti përcakton një numër maksimal hyrjesh të barabartë me 69,700 njësi , 42,000 prej të cilave janë të rezervuara për hyrje për arsye pune sezonale.

Kuotat e vendosura për pranimet për arsye pune josezonale dhe të vetëpunësuar janë 27 000 dhe ndër këto 20 000 janë të rezervuara për hyrjet për punë vartëse josezonale në sektorët e transportit rrugor, ndërtimtarisë dhe turizmit-hotelierë për shtetasit e vendeve që kanë nënshkruar ose janë gati të nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi për migracionin me Italinë.

APLIKIMI

Duke filluar nga ora 9:00 e datës 12 janar 2022, aplikimi për plotësimin paraprak të formularëve të aplikimit do të jetë i disponueshëm në adresën: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it , i cili do të transmetohet ekskluzivisht në mënyrë elektronike. Sipas dekretit të ri, në Itali pranohen 69700 punëtorë të huaj. Aplikimet do të hapen nga data 1 shkurt, ora 9:00. Pjesa e përgjithshme ndahet si më poshtë:

– 27 700 KUOTA, janë të rezervuara për rekrutim në sektorët e transportit rrugor, të ndërtimit dhe të turizmit-hotelierëve për qytetarët e vendeve që kanë nënshkruar ose janë në pritje të nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit në fushën e migracionit. Në veçanti nga 27,700 pranimet e lartpërmendura:

17,000 janë të rezervuara për punëtorë shtetas të Shqipërisë, Algjerisë, Bangladeshit, Bosnje – Hercegovinës, Koresë (Republika e Koresë), Bregut të Fildishtë, Egjiptit, El Salvadorit, Etiopisë, Filipineve, Gambisë, Gana, Japonisë, Guatemalës, Indisë, Kosovës, Malit, Maroku, Mauritius, Moldavia, Mali i Zi, Nigeri, Nigeria, Pakistani, Republika e Maqedonisë së Veriut, Senegali, Serbia, Sri Lanka, Sudani, Tunizia, Ukraina.
Kuota e mbetur prej 3000 , nga ana tjetër, mbetet e disponueshme për rekrutimin e shtetasve të vendeve të tjera me të cilët brenda vitit 2022 do të hyjnë në fuqi marrëveshjet e bashkëpunimit për migracionin. Siç specifikohet në Qarkoren Ndërministrore të datës 5 janar 2022, për sektorin e transportit të mallrave për palët e treta, aplikimi për autorizim për punë vartëse lejohet vetëm në favor të punonjësve shoferë, të pajisur me licenca profesionale të barasvlershme me licencat e kategorisë CE, shtetas të vendeve. që lëshojnë leje drejtimi ekuivalente me kategorinë CE dhe të konvertueshme në Itali në bazë të marrëveshjeve ekzistuese të reciprocitetit (Algjeri, Shqipëri, Marok, Moldavi, Republika e Maqedonisë së Veriut, Sri Lanka, Tunizi, Ukrainë).

100 KUOTA të rezervuara për punëtorët e huaj që kanë përfunduar programe trajnimi dhe arsimimi në vendet e origjinës në përputhje me nenin. 23 i dekretit legjislativ 25 korrik 1998, n. 286.
100 KUOTA të rezervuara për punëtorët e huaj me origjinë italiane për pjesën e të paktën njërit prej prindërve deri në shkallën e tretë të linjës së drejtpërdrejtë të prejardhjes, rezident në Venezuelë.

500 KUOTA të rezervuara për punëtorët e vetëpunësuar që i përkasin kategorive të mëposhtme:

– sipërmarrësit që kryejnë aktivitete me interes për ekonominë italiane që përfshijnë përdorimin e burimeve të tyre jo më pak se 500 000 euro, si dhe krijimin e të paktën tre vendeve të reja të punës; – profesionistë të pavarur që i atribuohen profesioneve të mbikëqyrura ose të parregulluara, por përfaqësues në nivel kombëtar dhe të përfshirë në listat e mbajtura nga Administrata Publike; – mbajtësit e pozicioneve të administrimit dhe kontrollit të korporatave të parashikuara shprehimisht nga dekreti ndërministror i datës 11 maj 2011, nr. 850; – artistë me famë të qartë ose me kualifikim të lartë e të njohur profesional, të punësuar nga organe publike ose private, në prani të kërkesave të parashikuara shprehimisht nga dekreti ndërministror i datës 11 maj 2011, nr. 850; – Shtetasit e huaj për krijimin e “start-up-eve inovative” në zbatim të ligjit 221/2012, në favor të të cilave u atribuohet një marrëdhënie e pavarur pune me shoqërinë. Për më shumë informacion mbi programin e Italisë Start Up Visa, shkoni në faqen e dedikuar .

Dekreti rezervon 42,000 shtesa për punë sezonale.

Kuotat për punë sezonale janë të rezervuara për kombësitë e mëposhtme: Shqipëri, Algjeri, Bangladesh, Bosnje-Hercegovinë, Kore (Republika e Koresë), Bregu i Fildishtë, Egjipt, El Salvador, Etiopi, Filipine, Gambia, Gana, Japonia, Guatemala, India, Kosova, Mali, Maroku, Mauritius, Moldavia, Mali i Zi, Nigeri, Nigeria, Pakistani, Republika e Maqedonisë së Veriut, Senegali, Serbia, Sri Lanka, Sudani, Tunizia, Ukraina. Këtë vit qytetarët e Guatemalës do të mund të hyjnë edhe për punë sezonale. Brenda kuotës së përgjithshme prej 42,000 njësi, 14,000 aksionejanë të rezervuara, vetëm për sektorin e bujqësisë, për punëtorët për të cilët paraqiten aplikime për autorizim, në emër dhe për llogari të punëdhënësve, nga organizatat e mëposhtme profesionale të punëdhënësve: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza e kooperativave ( përfshin Lega delle Cooperative dhe Confcooperative).

/GazetaSinjali/