image Delegacioni i Parlamentit të Austrisë sot në Kosovë, takimi që pritet të zhvillohet - Sinjali

Delegacioni i Parlamentit të Austrisë sot në Kosovë, takimi që pritet të zhvillohet