image Autobusi vozit në 120 km/h në rrugën Prishtinë - Komoran - Sinjali

Autobusi vozit në 120 km/h në rrugën Prishtinë – Komoran