image MKRS-ja mohon se është pezulluar procedura e zhvillimit të master-planit të Kompleksit Memorial Adem Jashari

Kosovë

MKRS-ja mohon se është pezulluar procedura e zhvillimit të master-planit të Kompleksit Memorial Adem Jashari

news image

Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, ka mohuar se është pezulluar ose ka shkelje të procedurave të zhvillimit të master-planit të Kompleksit Memorial Adem Jashari në Prekaz.

Kjo ministri tha se kjo procedurë është në zhvillim e sipër sipas rrjedhës së përcaktuar me legjislacionin për prokurim publik, dhe deri më tani nuk ka asnjë vendim përfundimtar rreth këtij procesi.

“Aktualisht, nga data 22.12.2023, ky proces është në fazën ankimore pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) dhe nuk ka konsumuar afatin ligjor për shqyrtim të lëndës”, shkruan në komunikatën e lëshuar nga ministria.

“Duam të sqarojmë opinionin publik që sa herë operatorët ekonomik konkurrues parashtrojnë ankesë pranë OSHP-së, pezullohet procesi i prokurimit dhe nisë të rrjedhë afati ligjor i shqyrtimit të ankesës. Gjithashtu, përfoljet për “shkeljet flagrante” janë pretendime të operatorit ekonomik ankues që nuk është vlerësuar si fitues, dhe në çdo rast janë subjekt i vlerësimit profesional të njësive përgjegjëse institucionale”.

“Duam t’i sigurojmë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që në procesin e zhvillimit të master-planit të Kompleksit Memorial Adem Jashari në Prekaz të gjitha veprimet e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) kanë qenë në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi dhe standardet profesionale për administrimin e një konkursi ndërkombëtar të projektimit. Operatori ekonomik që nuk është vlerësuar si fitues në këtë procedurë ka vendosur të ankohet në OSHP. Ne e respektojmë të drejtën e secilit për të përdorur mjetet ligjore të ankesës, duke siguruar proces demokratik e me integritet. MKRS konfirmon që deri më tani nuk ka pranuar asnjë raport të ekspertizës, rekomandim apo vendim nga OSHP rreth pretendimeve të operatorit ekonomik ankues rreth këtij procesi”.

“Pretendimet e raportimeve mediale për shkelje dhe publikimi i vendimeve fiktive janë vetëm spekulime dhe në momentin që publikohen lehtësisht mund të lexohen edhe si presion publik ndaj zyrtarëve të OSHP-së, një institucion i pavarur. Çdo komentim publik derisa një lëndë është duke u shqyrtuar në OSHP është shkelje ligjore dhe presion publik”.

/GazetaSinjali/