image Jota ndal perfekt topin dhe me një parabolë të bukur dyfishon rezultatin ndaj Arsenalit - Sinjali

Jota ndal perfekt topin dhe me një parabolë të bukur dyfishon rezultatin ndaj Arsenalit