image Mblidhen deputetët, në rend dite shqyrtimi i Propozim-rezolutës kundër sulmeve ndaj integritetit seksual
[wp-story id="814678"]

Politikë

Mblidhen deputetët, në rend dite shqyrtimi i Propozim-rezolutës kundër sulmeve ndaj integritetit seksual

news image

Deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës do të mblidhen sot në seancën e radhës plenare, raporton Gazeta Sinjali.

Në seancën që pritet të fillojë në orën 10:00, në rend dite janë gjithsej 20 pika.

Ndër to është edhe shqyrtimi i Propozim-rezolutës kundër sulmeve ndaj integritetit seksual.

Rendi i ditës

1.    Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme, 
2.    Deklarimet jashtë rendit të ditës, 
3.    Pyetjet parlamentare,
4.    Shqyrtimi i Propozim-rezolutës kundër sulmeve ndaj integritetit seksual, 
5.    Shqyrtimi i dytë i Projektligji nr. 08/L-156 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës,
6.    Shqyrtimi i dytë i Projektligji nr. 08/L-157 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës,
7.    Shqyrtimi i dytë i Projektligji nr. 08/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes,
8.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-176 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe harmonizimin e tyre me Ligjin nr. 05/L-031 për procedurën e përgjithshme administrative,
9.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-180 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-048 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës,
10.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-167 për Prokurorin e Shtetit,
11.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-168 për Prokurorinë Speciale,
12.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-187 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr. 08/L-032 të Procedurës Penale, 
13.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-188 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit nr. 06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës,
14.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-184 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje,
15.    Shqyrtimi i kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale për caktimin e taksave vjetore për vitin 2023,
16.    Shqyrtimi i Raportit vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2021,
17.    Shqyrtimi i Raportit vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës për vitin 2021,
18.    Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës për vitin 2021,
19.    Shqyrtimi i Propozim të Qeverisë së Republikës së Kosovës, nr.09/99 datë 30 shtator 2022, për zgjedhjen e Komisionit Qendror të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave,
20.    Shqyrtimi i rekomandimeve të dala nga shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Telekomit të Kosovës për vitin 2021.

/GazetaSinjali/