image Fëmijët gjejnë një mjet eksplodues në Novobërdë - Sinjali

Siguri/ Fëmijët gjejnë një mjet eksplodues në Novobërdë