image Çdo konsumator i Termokos-it pritet të paguajë sipas konsumit
[wp-story id="814678"]

Sociale

Çdo konsumator i Termokos-it pritet të paguajë sipas konsumit

news image

Projekti Prishtina HeatSave apo ‘Njehsimi i Energjisë Termike”, së shpejti fillon të implementohet tek çdo konsumator i ngrohjes qendrore të Termokos-it, në Prishtinë.

Pas realizimit të hulumtimeve dhe matjeve teknike në apartamente dhe shtëpi individuale nga kompania gjermane Decon, ku u identifikuan problemet teknike dhe kërkesat e konsumatorëve, së shpejti do të fillojë faza e dytë e implementimit të këtij intervenimi.

Kjo fazë përfshin investimin në pajisjet e shpërndarjes dhe kontrollit të ngrohjes, si dhe instalimin falas të pajisjeve për matjen e ngrohjes në çdo banesë dhe shtëpi që konsumon ngrohje termike nga Termokos.

Informimi i detajuar i konsumatorëve të Termokos për këtë fazë të intervenimit, do të realizohet nga ekipet profesionale, të cilat në koordinim me konsumatorët si dhe Komunën e Prishtinës, do të sigurojnë edhe qasje brenda në apartamentet dhe shtëpitë e konsumatorëve për realizimin e këtij intervenimi.

Andaj, ashtu si edhe në fazën paraprake, bashkëpunimi i ngushtë me konsumatorët në këtë fazë është tejet i rëndësishëm për një mbarëvajtje të përgjithshme dhe sukses të procesit.

Çka do të përftojnë familjet nga PrishtinaHeatSave?

– Kontrollim të nxehtësisë në shtëpitë e tyre
– Kontrollim të shpenzimeve të ngrohjes
– Mundësi të kursimit të energjisë termike në bazë të konsumit
– Shërbime më cilësore dhe inovative nga rrjeti Termokos, me vlerë të shtuar të efiçiencës të energjisë

Aktiviteti ‘Njehsimi i Energjisë Termike” që ka për qëllim kalimin e konsumatorëve të Termokos nga faturimi në bazë të sipërfaqes së matur (metrave katrorë), në faturim në bazë te konsumit, është projekt 10 milion dollarësh që mundësohet nga Fondacioni i Mileniumit i Kosovës (MFK) dhe Korporata e Sfidave të Mileniumit (MCC). Projekti përfshin pajisjen e rreth 14,000 apartamenteve dhe shtëpive individuale me 4,300 matës të energjisë termike, instalimin e rreth 72,500 valvulave rregulluese termostatike si dhe 51,000 alokatorëve të energjisë termike. Të gjitha informatat e grumbulluara nga këta matës së energjisë termike do të lidhen në sistemin qendror të kontrollit dhe monitorimit SCADA  te NQ Termokos me qëllim të verifikimit transparent të konsumit të energjisë termike dhe faturimit. /GazetaSinjali/