image "Të burgosurit e rrezikshëm”, çka thuhet në marrëveshjen Kosovë – Danimarkë?
[wp-story id="814678"]

Siguri

“Të burgosurit e rrezikshëm”, çka thuhet në marrëveshjen Kosovë – Danimarkë?

news image

Ministria e Drejtësisë në Danimarkë, ka publikuar disa nga pikat e marrëveshjes me Kosovën për transferimin e 300 të burgosurve nga Danimarka në Qendrën e Paraburgimit në Gjilan.

Bëhet fjalë për të burgosur të cilët nuk janë as danezë e as kosovarë të cilët do të vuajnë dënimin në burgjet e Kosovës.

Siç është bërë e ditur edhe nga autoritetet vendase, Kosova do t’i marrë rreth 210 milionë euro në një periudhë 10 vjeçare nga Danimarka, ndërsa marrëveshja përfshinë edhe përmirësimin e “situatës së burgjeve”.

Gjithashtu, në marrëveshjen midis Kosovës dhe Danimarkës, përmenden të burgosur problematikë e të rrezikshëm për të cilet mendohet se do të ndërtohet një burg i ri me siguri të lartë.

Në marrëveshjen që është publikuar në gjuhën daneze thuhet se do të punohet në drejtim të përmirësimit të situatës së arsimimit brenda burgjeve, por që gjithashtu mendohet se do të punohet edhe drejt përgatitjes profesionale për oficerët e burgjeve dhe ata të transportit.

Marrëveshja, ndër të tjera, përmbanë një iniciativë për dhënien me qira të 300 burgjeve në Kosovë për të huajt e dënuar me deportim, ashtu siç janë ndarë mjete për zgjërimin e kapacitetit të IEVÇ-së me 326 vende gjatë periudhës së marrëveshjes. Kapaciteti i burgut sigurohet gjithashtu në një afat më të gjatë me përgatitjen e një burgu të ri, të sigurisë së lartë dhe një zgjatje të arrestit në zonë tashmë të planifikuar. Për më tepër, marrëveshja përmban një sërë iniciativash për përmirësimin e kushteve të punës së punonjësve të burgjeve, duke përfshirë rritjen e sigurisë, rritjen e mundësive për arsimim të vazhdueshëm, më shumë liri në zgjidhjen e detyrave dhe ngritjen e një trupi të brendshëm psikologësh. Gjithashtu, studentët në të ardhmen do të marrin pagën e plotë bazë gjatë gjithë arsimit. Do të krijohen gjithashtu edhe shkolla të reja për oficerët e burgut dhe ata të transportit”, thuhet në uebfaqen e Ministrisë së Drejtësisë së Danimarkës.

Krahas krijimit të ambienteve të burgjeve dhe përmirësimit të situatës së personelit, marrëveshja fokusohet në parimin e së drejtës dhe detyrës së IEVP. Të burgosurit më të ashpër që nuk respektojnë rregullat e lojës dhe p.sh. sulmon stafin, duhet të takohet me më shumë konsistencë, ndërsa palët me marrëveshje do të forcojnë përpjekjet për parandalimin e krimit, d.m.th me një fokus të shtuar në arsim dhe një kalim më të mirë në shoqëri për të burgosurit që tregojnë se duan një jetë pa krim”, thuhet gjithashtu në njoftim.

Më poshtë mund t’i gjeni disa nga pikat e Marrëveshjes:

 • Granti i Shërbimit të Burgjeve rritet me një total prej përafërsisht 276 milionë krona daneze në vitin 2022, për të vazhduar përafërsisht rreth 799 milionë krona daneze në vitin 2025 në raport me nivelin e grantit në vitin 2021.
 • Po punohet për arritjen e një marrëveshjeje për marrjen me qira të 300 burgjeve jashtë vendit për të huajt e dënuar me dëbim nga vendet e treta
 • Kapaciteti fizik i Burgjeve dhe Shërbimit të Provës në burgje dhe qendra të paraburgimit do të rritet në 326 vende në vitet 2022-2025. Në të njëjtën kohë po krijohen katër burgje të reja dëbimi.
 • Kapaciteti i burgut i së ardhmen është i siguruar i.a me përgatitjen e ndërtimit të një burgu të ri me siguri të lartë për t’u marrë me të burgosurit më të rrezikshëm dhe një zgjerim të qendrës së paraburgimit të zonës tashmë të planifikuar.
 • Baza e rekrutimit të Shërbimit Danez të Burgjeve dhe Provës është përmirësuar duke krijuar një departament të ri të shkollës për oficerët e burgjeve dhe transportit dhe një shkollë të hapur për oficerë të burgjeve, të cilët mund të krijojnë në mënyrë fleksibile ekipe në zonat në vendin ku është mungesa më e madhe e personelit të uniformuar.
 • Paga bazë për punonjësit e burgjeve dhe për oficerët që trajnohen gjatë gjithë periudhës.
 • Mjedisi i punës s ëpunonjësve të burgjeve përmirësohet ndjeshëm, me krijimin e një korpusi të brendshëm psikologjik, një skemë e përforcuar mbikëqyrjeje dhe mundësi më të mira për zhvillimin e kompetencave dhe edukimin e vazhdueshëm.
 • Oficerëve të burgut u jepet më shumë liri dhe kohë për detyrën kryesore duke hequr burokracinë e panevojshme dhe duke ia kthyer lirinë diskrecionit profesional të punonjësve të burgut.
 • Do të krijohen disa vende sigurie më të rrepta dhe do të vendoset një klase e re sigurie për të burgosurit më të rrezikshëm
 • Të burgosurit që mund dhe do të arsimohen do të kenë kuadrin e duhur dhe mbështetjen e nevojshme për të përfunduar ose nisur një arsimim, në mënyrë që të kenë mundësi më të mirë për të gjetur punë pas lirimit dhe për të filluar një jetë pa krime. Ndaj, ndër të tjera në burgje do të krijohen dy drejtori të reja arsimore, do të punësohen mësues në burgje dhe do të rritet ndjeshëm ofera për arsim.
 • Për të forcuar mundësitë e shoqërisë civile që t’i ndihmojë të burgosurit të ecin përpara drejt një jete pa krime, një grup prej 5 milionë krona daneze është caktuar gjithashtu për organizatat e shoqërisë civile. Kjo do të rritet në 10 milionë në vitin 2022 dhe pastaj çdo vit deri në vitin 2025.
 • Ka alternativa më të mira – sesa opsionet e kufizuara që disponohen sot – që të dënuarit të lirohen nga borxhi dhe shpenzimet penale. Kjo bëhet duke barazuar kostot kriminale me borxhet e tjera në lidhje me faljen e borxhit dhe ristrukturimin e borxhit. Po punohet gjithashtu për zhvillimin e një modeli të ri për kostot kriminale që do t’i motivojë të dënuarit të punojnë për një jetë pa krime.
 • Bazuar në një qasje të së drejtës dhe detyrës, shtrengoni vidën për të burgosurit më të ashpër. Dyfishohet dënimi për dhunë ndaj punonjësve të burgjeve. Gjithashtu, është rregulluar edhe sistemi i ndëshkimeve disiplinore. Ndër të tjera mbulohen edhe të burgosurit që thyejnë rregullat e përbashkëta të lojës, të një skeme pasojash, ku çdo shkelje e tretë shkakton një reagim shtesë të dukshëm dhe të theksuar, ashtu si futen lloje të reja sanksionesh disiplinore.
 •  Për të burgosurit që kryejnë detyrën forcohet kalimi në një jetë pa krim. Disa do të kenë mundësinë të kryejne pjesën e fundit të dënimit në burgjet e paraburgimit ose me pranga këmbësh nën mbikëqyrjen e ngushtë të shërbimit të provës.

Por, Ministria e Drejtësisë në Kosovë e as Qeveria nuk e kanë bërë publike këtë marrëveshje.

/GazetaSinjali/