image punëtori i Shërbimit të Zjarrfikësve -

punëtori i Shërbimit të Zjarrfikësve