image Pengim i personi zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare -

Pengim i personi zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare