image ”Jam fans i Borës ke bërë ke bërë gabimin më të madh”. -

”Jam fans i Borës ke bërë ke bërë gabimin më të madh”.