image Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës Kundër Grave - Sinjali

Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës Kundër Grave