image Ngritet aktakuzë ndaj 4 të pandehurve për fajde e vepra tjera, ku i shkaktuan mbi 83 mijë euro dëme viktimës

Drejtësi

Ngritet aktakuzë ndaj 4 të pandehurve për fajde e vepra tjera, ku i shkaktuan mbi 83 mijë euro dëme viktimës

news image

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve: N.K., I.F., K.G., dhe të pandehurës A.K., për shkak të dyshimit të bazuar se të njëjtit kanë kryer veprat penale fajdeja, detyrimi, dhënia e ryshfetit, marrja e ryshfetit, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe mashtrimi.

PTHP-njofton se sipas aktakuzës, i pandehuri N.K., prej marsit të vitit 2018 e në vazhdim e deri në ditën e arrestimit, pranon një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër.

Sipas aktakuzës, N. K duke e ditur gjendjen e rëndë financiare të atij personi, në atë mënyrë që fillimisht e ndihmon të dëmtuarin M.B., nga fshati Zhur- Komuna e Prizrenit, që nga ai t’i largojë kanosjet e fajdexhive dhe e ndihmon të njëjtin për të kontaktuar me zyrtarët policor të krimeve ekonomike.

Në aktakuzë thuhet se pasi që të njëjtit fajdexhi procedohen në procedurë penale, kërkon nga i dëmtuari shumën prej 6.000 eurove, si dhe kërkon që i dëmtuari të autorizojë në llogarinë e tij bankare. Pas autorizimit muaj për muaj deri në ditën e arrestimit ka tërhequr mjete me ç’ rast e ka dëmtuar të dëmtuarin në shumë prej 63,888.40 euro. Me këto veprime, i pandehuri N.K., ka kryer veprën penale fajdeja.

Sipas aktakuzës po ashtu, i pandehuri N.K., prej vitit 2018 e në vazhdim, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, duke përdorur forcën dhe kanosjen serioze për ta detyruar të dëmtuarin M.B., të veprojë në dëm të pasurisë së tij. Në atë mënyrë që në momentin kur M.B., vullnetarisht nuk ia sillte paratë, shkonte tek i dëmtuari duke e kanosur se do ta vret, e merrte atë për krahu, e fuste në automjetin e tij dhe e dërgonte në ndonjë nga bankomatet e njërës prej bankave, nga ku e detyronte të dëmtuarin të tërheqë para dhe t’ia dorëzojë atij. Duke shkaktuar dëm në vlerë prej 83,500.00 euro. Me këto veprime, ka kryer veprën penale detyrimi.

Më tej në aktakuzë thuhet se i pandehuri N.K., në mënyrë të drejtpërdrejtë për të dëmtuarin M.B., jep dhuratë të paarsyeshme personit zyrtar – të pandehurit I.F. Në mënyrë që ky i pandehur të veprojë në pajtim me detyrën e tij zyrtare – edhe atë për punën që e ka trajtuar në cilësi të hetuesit të Njësisë rajonale të krimeve ekonomike dhe korrupsion në Prizren, ku M.B., ka qenë i dëmtuar. Saktësisht i jep dhuratë të pandehurit I.F., dy vetura të prodhimit 2009, “Volswagen Tauran”, dhe veturën “Volswagen Golf”, vetura këto të marra përmes kontratave të Lizingut financiar, të cilat i ka nënshkruar i dëmtuari M.B., e që kapin vlerën totale shumën prej 20.109.89 euro. Me këto veprime, ka kryer veprën penale dhënia e ryshfetit.

PTHP- njofton se sipas aktakuzës i pandehuri I.F., në cilësinë e personit zyrtar – hetues i Njësisë rajonale për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsion në Prizren, pranon dhuratë për vete dhe personin tjetër. Në mënyrë që ka vepruar në pajtim me detyrën e tij zyrtare, ashtu që pranon nga i pandehuri N.K., dhuratë dy veturat e lartëpërmendura. Me këto veprime, i pandehuri I.F., ka kryer veprën penale marrja e ryshfetit.

Prokuroria njofton se i pandehuri K.G., me datë 09.08.2020 në orën 08:04 minuta, në pikë kalimin kufitar të Vërmicës, në cilësi të personit zyrtar – polic në pikën kufitare të Vërmicës, nuk i përmbush detyrat zyrtare të tij. Ai me dashje e shkel ligjin lidhur me detyrat e tij zyrtare dhe me dashje nuk e kryen detyrën e tij të përcaktuar me ligj. Në atë mënyrë që pas marrëveshjes me të pandehurin N.K., i mundëson drejtuesit të automjetit “Peugeot” me targa gjermane, kalimin e kufirit, edhe pse për të njëjtin kishte qenë në dijeni se nuk posedon dokumentacion valid. Me këtë rast i sjellë drejtuesit të automjetit dobi në formën e qarkullimit me automjet. Me këto veprime, i pandehuri K.G., ka kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Sipas aktakuzës së PTHP-së të pandehurit A.K., dhe N.K., nga data 29.08.2020, e deri 09.12.2020 në Prizren, në bashkëveprim, në mënyrë mashtruese dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, e mashtrojnë të dëmtuarin M.B. Në atë mënyrë që fillimisht i pandehuri N.K., merret vesh me të pandehurën A.K., që e njëjta të krijoj lidhje dashurie me të dëmtuarin M.B. Më pas e pandehura të kërkoj nga i njëjti t’i jep autorizim të pandehurës A.K., që nga xhirollogaria e M.B., të transferoj mjete monetare si dhe të bëjë pagesa. E njëjta, ka transferuar dhe ka kryer pagesa në shumë totale prej 4,395.00 euro. Me këto veprime, në bashkëkryerje N.K. dhe A,K., kanë kryer veprën penale mashtrimi.

Prokuroria Themelore e Prizrenit njofotn se prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre, të pandehurit e lartëcekur për veprat penale për të cilat akuzohen të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit.

Gjithashtu, prokurori i shtetit ka propozuar që të konfiskohet automjeti i markws “Volswagen Golf”.

/GazetaSinjali/