image Mbi 900 punëtorë kanë aplikuar në ATK për të fituar nga Pakoja e Ringjalljes Ekonomike - Sinjali

Mbi 900 punëtorë kanë aplikuar në ATK për të fituar nga Pakoja e Ringjalljes Ekonomike

news image

Administrata Tatimore e Kosovës (AKT) ka bërë të ditur se për të përfituar nga masat 1.1, 1.2 dhe 1.3, deri më tani kanë aplikuar 344 biznese për 917 punëtorë.

Sipas ATK’së, në statistika vërehet se numri më i madh i punëtorëve që kanë aplikuar është për masën 1.3 mbështetja e punësimit të grave, për të cilën do të bëhet subvencionim i pagës deri në 50% të pagës bruto mujore për 3 muaj, ndërsa pas përfundimit të periudhës tremujore subvencionohen kontributet pensionale për muajt e mbetur, konform kritereve dhe kufizimeve të përcaktuara me vendimin për zbatimin e masës 1.2 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve nr. 40/2021, të datës 29 korrik 2021.

Ndërsa, për masën 1.1  rikthimi në punë i atyre që kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë, do të bëhet subvencionim i pagës deri në 50% të pagës mujore bruto për 3 muaj (maximum deri në 170 € bruto), si dhe masa 1.2  mbështetja për të punësuarit e formalizuar, do të bëhet subvencionim i kontributit pensional në vlerë prej 10% të pagës bruto mujore për më së shumti 12 muaj, duke filluar nga muaji korrik 2021 deri në muajin qershor 2022.

Të drejtë aplikimi kanë shoqëritë tregtare të regjistruara dhe punëdhënësit sipas legjislacionit të Kosovës.

Udhëzuesin për aplikim për subvencionim sipas masave të lartcekura, e gjeni në dritaren ku edhe bëhet kërkesa, si dhe në ueb-faqe të ATK-së www.atk-ks.org në linkun Multimedia – Manuale & Prezantime.

/Gazeta Sinjali/


Shpërndaje artikullin

Etiketat kryesore: