image Këto kategori të personave kanë të drejtë të lëvizin edhe pas futjes së Prishtinës në karantinë - Sinjali

Këto kategori të personave kanë të drejtë të lëvizin edhe pas futjes së Prishtinës në karantinë

news image

Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim për futjen në karantinë të Komunës së Prishtinës.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe Minsitrisë së Tregtisë këto janë kategoritë që kanë të drejtë të lëvizin brenda dhe jashtë karantinës.

“Profesionistët shëndetësorë, bashkëpunëtorët shëndetësorë, barnatoret, sipas orarit të kujdestarisë që e vendos Ministria e Shëndetësisë, AKPPM dhe Oda e Farmacistëve të Kosovës; Bashkësite Fetare, Hortilultura, Funeralet, Kryqi i Kuq.

Sektori i Sigurisë
– Policia, IPK
– Ushtria
– AKI
– AME
– Kompanitë e Sigurimit Fizik (private)
– Aviacioni: AShNA, AACK, Aeroportet
– Inspektoratet, qëndror dhe lokal
– Shërbimi Korrektues (Gardianet)

Shërbimet Publike
– Pastrimi, mirëmbajtja, DDD (publike dhe private)
– KEK, KEDS, KOSTT, KESCO, Ujësjellës-kanalizim, Iber-Lepenci, Telekomi, Posta, Internet
– Media: TV, Radio, Portale
– Institucionet financiare
– Miniera
– Transporti i Zyrtareve (jo i udhëtareve)
– Transporti i Mallerave

Administrata
– Stafi esencial i Administratës Qëndrore
– Stafi esencial i Administratës Komunale

Trupa Diplomatike

2. Kompanitë e prodhimit, transmetimit e shpërndarjes së energjisë: KEK, KOSTT, KEDS, dhe atë vetëm për ekipet e veçanta për mirëmbajtje të domosdoshme e intervenime;

3. Ndërmarrjet t Ujësjellësëve Regjional dhe atë vetëm për mirëmbajtje të domosdoshme e intervenime;

4. Kompanitë e komunikimeve elektronike: Telekomi i Kosovës sh.a. dhe kompanive tjera që operojnë në këtë fushë dhe ate vetëm për ekipet e veçanta për mirëmbajtje të domosdoshme e intervenime;

5. Kompanitë të menaxhimit të deponive, pastrimit, mirëmbajtjes, higjienës e të dezinfektimit të rrugëve, shesheve e ndërtesave;”, thuhet në njoftimin e kryetarit të kësaj komune, Shpend Ahmeti./Gazeta Sinjali/


Shpërndaje artikullin