image Grabitja e armatosur në Ferizaj, gjykata e dënon me 5 vite burg njërin prej grabitësve - Sinjali

Drejtësi/ Grabitja e armatosur në Ferizaj, gjykata e dënon me 5 vite burg njërin prej grabitësve

news image

Gjykata Themelore në Ferizaj shpalli aktgjykim dënues ndaj të pandehurit R.Sh., i cili sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, akuzohet se në bashkëkryerje ka kryer veprën penale grabitja sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Kryetari i trupit gjykues Sahit Krasniqi, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor fillestar, pranimit të fajësisë nga i pandehuri për veprën penale me të cilën e ngarkon akuza, të pandehurin R.Sh, e gjykoi me dënim burgimi në kohëzgjatje prej pesë vjet dhe dënim me gjobë në shumë prej 1.000 euro.

“I pandehuri akuzohet së më 17 prill 2019 në Ferizaj, në një prej pikave të ‘Money Gram’, pronar i së cilës është i dëmtuari H.H., së bashku me dy të pandehurit e tjerë C.G. dhe G.G., të cilët gjenden në arrati, me qëllim të përfitimit pasuror, të maskuar dhe nën kërcënimin e armës kishin hyrë në këtë lokal  dhe kanë marrë kasën me para në vlerë prej 8.000 eurove”, thuhet në njoftim.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore të Ferizajt. /Gazeta Sinjali/


Shpërndaje artikullin