image ATK tregon hapat për shkarkimin e certifikatës për qarkullim të lirshëm - Sinjali

ATK tregon hapat për shkarkimin e certifikatës për qarkullim të lirshëm

news image

Nga sot kanë hyrë në fuqi masat e reja antiCOVID në Kosovë. Kështu sonte nga ora e dhjetë do të fillojë ora policore, e cila do të zgjasë deri në orën pesë të mëngjesit.

Të drejtë lëvizjeje kanë vetëm kategori të caktuara të qytetarëve, të cilët duhet të kenë leje të qarkullimit të lëshuara nga Administrata Tatimore e Kosovës, raporton Gazeta Sinjali.

Përmes një postimi në Facebook, ATK ka shpalosur të gjitha hapat që duhet t’i ndjekin të punësuarit, për t’u pajisur me këtë certifikatë.

Kjo certifikatë mund të shkarkohet përmes Sistemit Elektronik EDI, në webfaqen e ATK-së.

Njoftimi i plotë:

Certifikata e të punësuarit,

shkarkohet përmes Sistemit Elektronik EDI

Referuar në vendimin e Qeverisë së Kosovës Nr. 01/32, datë 28.08.2021, për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se të gjitha bizneset, (punonjëseve të të cilave ju kërkohet leje qarkullimi vetëm në kuadër të kryerjes së detyrave të punës), përmes Sistemit Elektronik EDI mund të pajisen me “Certifikatën e të punësuarit”.

Shkarkimi i “Certifikatës për të punësuarit”, përmes Sistemit Elektronik EDI kërkohet nga të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari dhe që marrin pjesë në funksionimin e zinxhirit të furnizimit (përfshirë transportin e mallrave/shërbimeve), sipas pikës 17.3 të Vendimit të lartcekur, nëse punojnë edhe gjatë kohës së kufizuar për lëvizje të lirë.

Secili tatimpagues duhet të sigurohet nga i punësuari se dokumenti “Certifikatë e të punësuarit” vlen për të qarkulluar vetëm në kuadër të kryerjes së detyrave të punës dhe si i tillë nuk mund të përdoret për qëllimet tjera.

Dokumenti ”Certifikatë e të punësuarit” mund të shkarkohet përmes Sistemit Elektronik EDI, në menynë “Shërbimet”, nën-menynë “Certifikatë e të punësuarit. Ky dokument duhet të shkarkohet për secilin të punësuar nga i cili kërkohet të lëvizë për kryerjen e detyrave të punës.

Dokumentin e shkarkuar, më pastaj duhet ta vulosni dhe nënshkruani. Ky dokument së bashku me letërnjoftimin dhe ID-në zyrtare (kartelën identifikuese) të punonjësit (nëse ka), do të shërbejë si leje për të qarkulluar dhe atë vetëm në kuadër të kryerjes së detyrave të punës. Pra, ky dokument për arsye tjetër nuk mund të përdoret.

ATK mban premtimin për kujdesin e vazhdueshëm ndaj tatimpaguesve!/Gazeta Sinjali/


Shpërndaje artikullin