image "Nuk e neglizhojmë dialogun. Ju mund të llogarisni në gatishmërinë time. Do të vij në Bruksel në mes të muajit maj" - Sinjali

“Nuk e neglizhojmë dialogun. Ju mund të llogarisni në gatishmërinë time. Do të vij në Bruksel në mes të muajit maj”