image përmasa përfekte - Sinjali

përmasa përfekte