image nuk e la punën asnjëherë -

nuk e la punën asnjëherë