image mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve -

mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve