image kryetari i këshillit Kombëtar Shqiptar -

kryetari i këshillit Kombëtar Shqiptar