image KEK-u u përgjigjet kërkesave të punëtorëve që protestuan sot

Sociale

KEK-u u përgjigjet kërkesave të punëtorëve që protestuan sot

news image

Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se po trajton të gjitha kërkesat e punëtorëve të saj, të cilët protestuan sot para ndërtesës së Toskanës në Prishtinë.

Përmes një komunikate KEK-u ndër të tjera ka bërë të ditur se ka refuzuar të trajtojë kërkesën për pagën e 13-të, meqë, siç shprehen ata, nuk janë kompetencë e tyre, si dhe zbatimin e marrëveshjes sektoriale.

“Bonusi/ paga e 13-të apo çfarëdo kompensimi shtesë mbi kompensimet e rregullta është vlerësim dhe kompetencë eksklusive e Bordit të Drejtorëve i cili vlerësim bëhet vetëm pas certifikimit të rezultateve financiare të Korporatës dhe nuk është pjesë e pazareve me sindikatën. Për më tepër KEK sh.a. aktualisht nuk ka Bord të Drejtorëve”, thuhet në komunikatën e tyre.

KEK-u ka dhënë shpjegim edhe për çështjen e Sigurimit Shëndetësor, Zbatimin e Marrëveshjes Kolektive – Sektoriale, Sigurimin e pajisjeve personale mbrojtëse për punëtorë si dhe për Kushtet e punës për të punësuarit.

Komunikata e plotë:

Protesta e punëtorëve të KEK – kërkesat dhe arsyet:

KEK është duke trajtuar të gjitha kërkesat e drejta dhe valide të punëtorëve

Kryeshefi Ekzekutiv i KEK-ut, me datë 27.10.2021, brenda dy jave pas marrjes së detyrës i është përgjigjur pozitivisht kërkesës për takim me Sindikatën e re të KEK (SR-KEK). Në këtë takim janë diskutuar të gjitha çështjet me prioritet të ngritura nga SR-KEK si çështja e mungesës së punëtorëve në KEK, moshës së lartë mesatare të tyre etj. KE e ka marrë seriozisht këtë problem dhe së bashku Bordin dhe me Menaxhmentin e KEK-ut do të mundohen që ta adresojnë në mënyrë rrënjësore, të planifikuar e sistematike (e jo me improvizime afatshkurtra), si një nga sfidat kryesore te korporatës. Mirëpo kjo çështje është kompetencë e menaxhmentit dhe Bordit të KEK.

Në takimin me SR KEK, jemi pajtuar të mbajmë takime të rregullta dhe atë çdo tre muaj ku takimi i radhës është caktuar me datë 18.01.2022.

Përkundër pajtimit, vetëm një javë nga takimi i parë, SR-KEK me datë 05.11.2021, ka kërkuar takim tjetër me Menaxhmentin duke përshirë kërkesa veç se të trajtuara në takimin e mëparshëm.

Kërkesa për bonus – paga e 13-të

Bonusi/ paga e 13-të apo çfarëdo kompensimi shtesë mbi kompensimet e rregullta është vlerësim dhe kompetencë eksklusive e Bordit të Drejtorëve i cili vlerësim bëhet vetëm pas certifikimit të rezultateve financiare të Korporatës dhe nuk është pjesë e pazareve me sindikatën. Për më tepër KEK sh.a. aktualisht nuk ka Bord të Drejtorëve.

Sigurimi shëndetësor

Kjo kërkesë ishte valide dhe e drejtë sepse punëtorëve iu ishte kompenzuar vetëm 25% të përfitimeve të disa nga shërbimeve si ato dentare, optike etj. Ky problem tanimë është adresuar nga Menaxhmenti dhe nga data 01.12.2021 të gjithë të punësuarit janë të siguruar me kontratën për shërbimet e sigurimit shëndetësor me përfitime të plota një vjeçare.

Zbatimi i Marrëveshjes Kolektive – Sektoriale

Siç edhe është dëshmuar me Aktgjykime nga Gjykatat e instancave të larta, Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive nuk është në fuqi prej datës 31.12.2017 dhe KEK Sh.A nuk mund të zbatoj një marrëveshje të skaduar. Menaxhmenti i KEK Sh.A është i gatshëm të jap kontributin enevojshëm për një Marrëveshje Kolektive Sektoriale në rast se fillohet një iniciativë e tillë për gjithë sektorin.

Sigurimi i pajisjeve personale mbrojtëse për punëtorë si dhe mjetet higjienike

Këtë kërkesë, menaxhmenti i KEK-ut që në fillim e ka vlerësuar si të drejtë dhe valide. Bazuar në këtë janë filluar procedurat për sigurimin e pajisjeve personale mbrojtëse dhe do mundohemi që brenda muajit dhjetor të këtij vitit këtë çështje ta adresojmë.

Kushtet e punës për të punësuarit e KEK Sh.A.

Është fakt se pagat në KEK janë më të lartat në sektorin publik në Republikën e Kosovës. Megjithatë, menaxhmenti i KEK ka parasysh faktin se punëtorët e KEK të angazhuar ne procesin e prodhimit të qymyrit dhe të energjisë elektrike, punojnë në kushte specifike sektoriale.

KEK së shpejti do të fillojë procedurat me qëllim të vlerësimit të secilit vend të punës për sa i përket rrezikshmërisë – kushteve të punës. Pasi të përfundojë ky proces dhe të kemi një vlerësim real të vendeve me rrezikshmëri të shtuar do të përmbushim obligimet për këtë kategori të punëtorëve tanë.

Si përfundim, Menaxhmenti ka kërkuar nga kryesia e SR-KEK, mirëkuptim dhe kohë, me qëllim të trajtimit të kërkesave të drejta dhe valide para paralajmërimit të protestës, por një gjë e tillë është refuzuar. Përkundër këtij fakti, Menaxhmenti mbetet i hapur për të takuar kryesitë e sindikatave në periudha të rregullta, në afate të caktuara për ti trajtuar dhe zgjidhur të gjitha çështjet të vlerësuara si të rëndësishme dhe të drejta.

/GazetaSinjali/