LEXO EDHE

“Ta shkër*** nonën, pse ma ki ndërru vendin e punës”, kërcënohet ud. i drejtorit të Spitalit të Gjakovës

Kopjojeni dhe ngjiteni këtë URL te sajti juaj WordPress që të trupëzohet