LEXO EDHE

Drejtori i policisë në Gjakovë i pakompromis, suspendon 7 policë për keqtrajtim të qytetarit që iu thyen 3 brinjë

Kopjojeni dhe ngjiteni këtë URL te sajti juaj WordPress që të trupëzohet