LEXO EDHE

Vonesa e Gjykatës dhe Prokurorisë në lëshimin e urdhëresave, mund t’u kushtonte me jetë Policisë dhe Doganës në veri të vendit

Kopjojeni dhe ngjiteni këtë URL te sajti juaj WordPress që të trupëzohet