image “Du me ju rrëzu, s’du me ju pa hiç nëse ju pengon t'i ndiqni të gjitha krimet” - Sinjali

“Du me ju rrëzu, s’du me ju pa hiç nëse ju pengon t’i ndiqni të gjitha krimet”