image Konkurs për bashkëpunëtor në studion ligjore "Besnik R. BERISHA & Associates" L.L.C. - Sinjali

Konkurs për bashkëpunëtor në studion ligjore “Besnik R. BERISHA & Associates” L.L.C.

news image

Studio Ligjore “Besnik R. BERISHA & Associates” L.L.C ofron mundësi punësimi për një (1) bashkëpunëtor profesional.

Kushtet:
1) Diploma e Fakultetit Juridik
2) Njohja e gjuhës angleze
3) Përvoja e punës (e preferuar)

– Përparësi kanë personat që kanë kaluar provimin e jurisprudencës dhe ata që kanë sukses të shkëlqyeshëm në studime.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
1) CV e kompletuar dhe një fotografi
2) Letër motivuese
3) Kopja e diplomës së Fakultetit Juridik
4) Referencat nga ish-punëdhënësi (nëse ka)

Mënyra dhe afati për aplikim:
Personat e interesuar, mund të aplikojnë përmes e-mailit: [email protected].

Konkursi mbetet i hapur deri më datë 17.12.2021.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen për intervistim.


Shpërndaje artikullin