LEXO EDHE

Shpallen fajtorë Kristë Gjokaj dhe katër policët që torturuan qytetarin e prangosur në Stacionin Policor në Gjakovë

Kopjojeni dhe ngjiteni këtë URL te sajti juaj WordPress që të trupëzohet