LEXO EDHE

Ky është njëri nga të arrestuarit për tentim grabitjen dhe plagosjen në Prizren

Kopjojeni dhe ngjiteni këtë URL te sajti juaj WordPress që të trupëzohet